Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Bud vítaný

 
 

Růženec za duše

Růženec za duše kněží trpící v očistci

3× Přijď duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu neposkvrněného srdce Panny Marie své milované nevěsty.

Věřím (credo)

Svatý Michaeli Archanděli…

Žalm : 130

Z hlubin volám k tobě Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas! Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo, má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.

4× Naše Paní posvátného srdce, modli se za duše kněží a řeholníků.

11× Věčný Otče, obětujeme ti nejdražší krev našeho Pána Ježíše Krista za duši kněze, která v očistci trpí nejvíce a je nejvíce opuštěna.

4× Naše Paní posvátného srdce, modli se za duše kněží a řeholníků.

11× Věčný Otče, obětujeme ti nejdražší krev našeho Pána Ježíše Krista za duši kněze, která v očistci trpí nejvíce a je nejvíce opuštěna.

4× Naše Paní posvátného srdce, modli se za duše kněží a řeholníků.

11× Věčný Otče, obětujeme ti nejdražší krev našeho Pána Ježíše Krista za duši kněze, která v očistci trpí nejvíce a je nejvíce opuštěna.

O náš Pane Ježíši Kriste, věčný knězi , který ses během své životní poutě srdečně staral o každou ubohou osobu , která byla soužena a opuštěna. Prosíme tě, aby si s laskavostí shlédl na duši kněze , na kterou každý zapomněl, a která je úplně opuštěna. Shlédni, jak je tato duše mučena nekonečnými plameny a bolestným hlasem tě prosí o pomoc a slitování.

O nejmilosrdnější srdce Ježíšovo, oběti nejkrutějších duchovních muk a krvavé agonie ,které v zahradě Getsemanské uprostřed hořké opuštěnosti prosilo: “Otče jestli je to možné odejmi tento kalich ode mě! Ale nikoli má, ale tvá vůle se staň“, tímto tvým podrobením, bolestným utrpením a agonií tě prosíme, aby ses smiloval nad Svatou Duší, za kterou se modlíme, abys jí potěšil, stejně jako tvůj nebeský Otec potěšil tebe, když ti poslal anděla. Amen